NBT Radio NAN


 
.....
 
2 ถนนหน่อคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร 0-5477-1025 โทรสาร 0-5477-1025 ต่อ 18
 

Untitled Document
 
วิทยุ - โทรทัศน์ในภาคเหนือ
  NBT เชียงใหม่
สวท.เชียงใหม่
สวท.เชียงราย
สวท.ลำพูน
สวท.ลำปาง
สวท.พะเยา
สวท.แพร่
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.ฝาง จ.เชียงใหม่
สวท.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
สวศ.ลำปาง
สวศ.แม่ฮ่องสอน
   
 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
 
  จังหวัดเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต
 
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต1  
สำนักประชาสัมพันธฺเขต2
สำนักประชาสัมพันธฺเขต3
สำนักประชาสัมพันธฺเขต4
สำนักประชาสัมพันธฺเขต5
สำนักประชาสัมพันธฺเขต6
สำนักประชาสัมพันธฺเขต7
สำนักประชาสัมพันธฺเขต8
สำนักข่าวแห่งชาติ
ฐานข้อมูลข่าวกลาง
     
Untitled Document
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
AM 1,368 KHz - FM 94.75 MHz
 
 
2 ถนนหน่อคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร 0-5477-1025 , 0-5475-7400 โทรสาร 0-5477-1025